Quảng Bình bắt đối tượng âm mưu lật đổ chính quyền

Nguyễn Trung Trực là một trong những đối tượng cầm đầu, giữ vai trò cốt cán trong Hội anh em dân chủ.

Thứ bảy, 05/08/2017 18:48
Nguồn: Tổng hợp