(THPL) - Thời gian gần, tin đồn của giới đầu cơ bất động sản cho rằng, một số xã, phường của thị xã Điện Bàn sẽ sáp nhập vào TP Đà Nẵng. Thông tin này đã làm cho thị trường đất nền ở một số địa phương vùng giáp ranh với Đà Nẵng và các khu vực ven biển Đà Nẵng.