(THPL) - Đã gần một năm trôi qua, thế nhưng cộng đồng người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại thôn 5, xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam vẫn chưa thể quên đi được cái đêm định mệnh mà một thanh niên trong làng vô cớ bị tổ kiểm lâm hành hung khi đang đi rừng. Sự việc trên xảy ra cho đến nay đã gần tròn một năm, thế nhưng vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng khiến cho lòng dân không yên. Hôm ấy, vào khoảng độ hơn chín giờ đêm ngày 27 tháng 3 năm 2018, khi chàng thanh niên Hồ Văn Lơn đ

Quảng Nam: đằng sau câu chuyện kiểm lâm hành hung người đồng bào dân tộc thiểu số

14-03-2019 18:41

(THPL) - Đã gần một năm trôi qua, thế nhưng cộng đồng người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại thôn 5, xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam vẫn chưa thể quên đi được cái đêm định mệnh mà một thanh niên trong làng vô cớ bị tổ kiểm lâm hành hung khi đang đi rừng. Sự việc trên xảy ra cho đến nay đã gần tròn một năm, thế nhưng vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng khiến cho lòng dân không yên. Hôm ấy, vào khoảng độ hơn chín giờ đêm ngày 27 tháng 3 năm 2018, khi chàng thanh niên Hồ Văn Lơn đ

Nguồn: Truyền Hình Pháp Luật

Cùng chuyên mục