Quảng Nam thanh tra hàng loạt gói thầu liên quan đến chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi

Audio THPL
27-11-2021 18:24

(THPL) - Ngày 27/11, Trần Văn Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ký công văn giao nhiệm vụ thanh tra toàn diện các gói thầu liên quan đến chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020. Đây là các gói thầu liên quan Chương trình 775 do Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý.

UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh sẽ thực hiện và rà soát kết luận thanh tra các kết luận của UBND huyện Nam Giang về việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp giáo dục trong việc sửa chữa, cải tạo trường lớp học và mua sắm tài sản, trang thiết bị dùng dạy và học trong năm 2019 – 2020.

Đồng thời, giao Sở Tài chính thực hiện kế hoạch thanh tra đối với các gói thầu liên quan Chương trình 775 do UBND các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Đông Giang, Tây Giang, Phước Sơn quản lý, thực hiện. 

Ngoài ra, tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, UBND huyện Nam Giang chịu trách nhiệm phối hợp với Thanh tra tỉnh, UBND các huyện liên quan chịu trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính trong cung cấp các hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác thanh tra, rà soát kết luận thanh tra.

Bên cạnh đó, giao Sở Kế hoạch - đầu tư theo dõi kết luận, xử lý của Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính tổng hợp tham mưu UBND tỉnh thực hiện báo cáo các bộ, ngành trung ương đảm bảo nội dung, thời gian theo yêu cầu.


Nguồn: Vietnamnet – Clip: TTXVN - TH: THPL

Cùng chuyên mục