Quảng Ngãi: Hành khách bức xúc mua vé nhưng không có xe rời quê

11-02-2019 15:28