Đang tải

Quảng Ngãi thanh tra việc mua sắm vật tư, thiết bị y tế chống dịch

Audio THPL
13-01-2022 19:21

(THPL) - Quảng Ngãi sẽ thanh tra việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch COVID-19.

 Ngày 13/1, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ông Đặng Văn Minh cho biết, đã ký công văn về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tham nhũng trong đấu thầu, mua sắm thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế.

Theo đó, Chủ tịch tỉnh giao Chánh Thanh tra tổ chức thực hiện cuộc thanh tra việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, việc mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch thanh tra năm 2022.

Ngoài ra, ông Minh cũng yêu cầu Sở Y tế, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố tiếp tục tăng cường quản lý mua sắm vật tư, trang thiết bị, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, yêu cầu Giám đốc Sở Y tế chịu trách nhiệm thường xuyên cập nhật quy định, hướng dẫn của Trung ương để kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo tổ chức quán triệt sâu sắc, đầy đủ các văn bản chỉ đạo từ Trung ương.

Cùng với đó, Giám đốc Sở Y tế sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan rà soát kế hoạch mua sắm đảm bảo đủ số lượng, đúng chủng loại, phù hợp với tình hình mới. 

Bên cạnh đó, Giám đốc Sở Y tế cần thực hiện công tác đấu thầu, mua sắm thuốc, sinh phẩm, vật tư, tư trang thiết bị y tế, đặc biệt là các mặt hàng phục vụ cho công tác phòng chống dịch đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch trong đấu thầu, mua sắm.


Nguồn: Tiền Phong – Clip: ANTV, SK&ĐS - TH: THPL

Cùng chuyên mục