(THPL) - Theo Bloomberg, kết quả bỏ phiếu của Quốc hội Anh phản đối Brexit không có thỏa thuận sẽ gây áp lực về mặt chính trị với chính phủ của Thủ tướng May và có thể khiến quá trình Brexit trì hoãn đến giữa năm nay.