Quốc hội chốt mục tiêu tăng trưởng 6,5% năm 2023

(TVPL)- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 với 15 mục tiêu chủ yếu, trong đó tốc độ tăng GDP đạt 6,5%.

Thứ năm, 10/11/2022 18:02
Nguồn: Tổng hợp – Video: VTC, VTV