Quốc hội dự kiến biểu quyết thông qua nhiều dự án luật tại đợt 2 Kỳ họp thứ 6

(TVPL) - Hôm nay ngày 20/11, Quốc hội sẽ bước vào đợt 2 của Kỳ họp thứ 6 với nhiều nội dung quan trọng. Quốc hội dự kiến sẽ tiến hành biểu quyết thông qua nhiều dự án luật như: Luật Căn cước; Luật Viễn thông (sửa đổi); Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Tài nguyên nước (sửa đổi),vv

Thứ hai, 20/11/2023 08:11
Nguồn: TVPL