Quốc hội Mông Cổ thông qua bổ nhiệm thủ tướng mới

(THPL)- Ông Oyun-Erdene trở thành một trong những thủ tướng trẻ nhất của Mông Cổ sau khi việc bổ nhiệm ông đã được thông qua với số phiếu 87,9% tại Quốc hội đơn viện gồm 76 ghế.

Thứ năm, 28/01/2021 10:59
Nguồn: Tổng hợp - THPL