Quốc hội xin ý kiến đại biểu về thời gian cấm bán rượu, bia

03-06-2019 11:55

(THPL) - Ngày 3/6, Quốc hội xin ý kiến đại biểu bằng hệ thống điện tử về 3 nội dung của dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Trong đó có phương án hạn chế thời gian bán rượu, bia để tiêu dùng tại chỗ từ 22h đêm hôm trước đến 8h sáng hôm sau được lấy ý kiến để đưa trở lại điều 5 dự thảo luật về "Các hành vi bị nghiêm cấm".

Ông Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Pháp chế (Bộ Y tế) cho biết, sau phiên thảo luận ngày 23/5 của Quốc hội về dự án luật này, trên cơ sở ý kiến tại hội trường và văn bản góp ý của các đại biểu, ban soạn thảo cùng cơ quan thẩm tra là Ủy ban về các vấn đề xã hội đã bàn bạc, thống nhất nhóm nội dung gửi Thường vụ Quốc hội xin ý kiến, trước khi gửi đại biểu biểu quyết chọn phương án.


Cụ thể, đại biểu có thể chọn phương án "bổ sung quy định thời gian cấm bán rượu, bia để tiêu dùng tại chỗ từ 22h đến 8h sáng hôm sau" hoặc "không quy định về việc hạn chế thời gian bán rượu, bia để tiêu dùng tại chỗ", cụ thể như sau: Khung thời gian không được quảng cáo rượu, bia trên báo nói, báo hình nêu tại điểm c khoản 3 điều 12 của dự thảo luật cũng sẽ được Quốc hội lấy ý kiến đại biểu có hai phương án để lựa chọn bao gồm: "Quy định khung thời gian không được quảng cáo rượu, bia trên báo nói, báo hình từ 18h đến 21h hằng ngày; ngay trước, trong và sau các chương trình dành cho trẻ em"; hoặc "quy định khung thời gian không được quảng cáo rượu, bia trên báo nói, báo hình từ 19h đến 20h hằng ngày; ngay trước, trong và sau các chương trình dành cho trẻ em".


Ngoài ra, Quốc hội cũng sẽ lấy ý kiến đại biểu quy định liên quan đến việc uống rượu, bia của người điều khiển phương tiện giao thông (nêu tại khoản 8 điều 5). Các đại biểu sẽ chọn một trong hai phương án là "cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc khí thở có nồng độ cồn vượt mức quy định của pháp luật về an toàn giao thông" hoặc "cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc khí thở có nồng độ cồn".


Ở cả 3 nội dung xin ý kiến nêu trên, ngoài hai phương án lựa chọn còn có phần "ý kiến khác" để đại biểu thể hiện chính kiến.

TH: Dương Cẩm

 

Nguồn: VTC

Cùng chuyên mục