Quốc hội yêu cầu kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm đất rừng phòng hộ, đặc dụng

08-11-2018 14:55 1,951

(THPL) - Quốc hội yêu cầu kiểm soát chặt chẽ việc cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật, nhất là đất lúa, đất rừng phòng hộ, đặc dụng. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm đất rừng phòng hộ, đặc dụng.

Quốc hội yêu cầu kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm đất rừng phòng hộ, đặc dụng

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Một trong những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của năm 2019 được Quốc hội thông qua nghị quyết, đó là quản lý, khai thác có hiệu quả nguồn lực tài nguyên, tăng cường bảo vệ môi trường, chủ động trong phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Nâng cao khả năng tiếp cận đất đai và hiệu quả sử dụng nguồn lực đất đai, khắc phục tình trạng chồng chéo, thiếu thống nhất giữa các quy định của pháp luật liên quan đến đất đai.

Nghị quyết của quốc hội cũng yêu cầu rà soát, chuyển đổi quy hoạch đất lúa kém hiệu quả để chuyển đổi sang cây trồng, vật nuôi hiệu quả cao hơn. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm đất rừng phòng hộ, đặc dụng.

Tiếp tục tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai ở các công ty nông, lâm nghiệp, nhất là thu tiền sử dụng đất. Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; ngăn chặn và xử lý triệt để tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, phòng chống sạt lở sông suối, ven biển, kè sông, kè suối biên giới ở những vị trí xung yếu.

TH - Thu Thảo

Nguồn: Người lao động

Cùng chuyên mục