Quy định chi tiết việc kiểm soát tài sản, thu nhập người có chức vụ

(THPL)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 130/2020 về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Thứ ba, 03/11/2020 10:58
Nguồn: Sài Gòn Giải Phóng – TH: THPL