Quý II/2019, Bộ TN-MT kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất tại Hà Nội và TP.HCM

09-05-2019 15:58

(THPL) - Liên quan đến vấn đề thu hồi và bồi thường hỗ trợ đất, và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong một số trường hợp tố cáo sai phạm của chính quyền địa phương, trong công tác quản lý, sử dụng đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa cho biết, trong quý II/2019, Bộ sẽ kiểm tra tra việc quản lý, sử dụng đất và sắp xếp lại cơ sở nhà đất thuộc sở hữu nhà nước tại TP.HCM và Hà Nội


Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong quý I/2019, bộ này tiếp nhận 861 lượt đơn. Trong đó có, 23 lượt đơn thuộc lĩnh vực môi trường, 20 lượt đơn thuộc lĩnh vực khoáng sản và hơn 800 lượt đơn thuộc lĩnh vực đất đai.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, quý II/2019, Bộ sẽ tiến hành thực hiện 6 cuộc thanh tra tại 6 đơn vị trực thuộc của Bộ gồm: 2 cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật, trong công tác cấp phép thuộc các lĩnh vực quản lý của Bộ. 2 cuộc thanh tra việc triển khai thực hiện các dự án, nhiệm vụ chuyên môn. 2 cuộc thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí và dự án đầu tư xây dựng cơ bản.

Quá trình công tác thanh kiểm tra chuyên ngành lĩnh vực đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ triển khai thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế tại tỉnh Hà Nam và Hải Dương.

Tiếp đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất, sắp xếp lại cơ sở nhà đất thuộc sở hữu nhà nước do các đơn vị sự nghiệp hoặc doanh nghiệp sử dụng theo Quyết định số 09 của Thủ tướng Chính phủ tại TP.HCM và Hà Nội.

Đây là một trong những nội dung công việc mà Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ thực hiện trong quý II/2019.

TH: Thu Thảo

 

 

Nguồn: Tổng Hợp

Cùng chuyên mục