Sacombank “lách” quy định rót gần nửa vốn tự có vào một dự án

(TVPL) - Thanh tra Chính phủ đã phát hiện nhiều thiếu sót, vi phạm trong việc thẩm định điều kiện cho vay; thực hiện phân loại nợ không đúng quy định...tại ngân hàng Sacombank. Thậm chí, Sacombank đã cho 9 doanh nghiệp vay với dư nợ bằng 48,52% vốn tự có của ngân hàng, lên tới 9.262 tỷ đồng để đầu tư vào 1 dự án. Theo thông báo kết luận thanh tra, 9 doanh nghiệp này không có mối quan hệ liên quan theo quy định Luật các Tổ chức tín dụng, không trực tiếp thực hiện dự án, mà vay vốn để chuyển cho bên thứ ba qua hình thức ký hợp đồng nguyên tắc về chuyển nhượng các phân khu thuộc dự án.

Thứ hai, 17/07/2023 15:12
Nguồn: TVPL - Video: HTV, ATV