Sai phạm hơn 55 nghìn tỷ đồng qua thanh tra bị phát hiện

09-10-2020 18:27 1,276

(THPL)- Trong quý III/2020, cùng với việc phát hiện số tiền vi phạm lên tới gần 55 nghìn tỷ đồng và 1.968 ha đất., cơ quan thanh tra còn kiến nghị xử lý đối với trên 500 tập thể, cá nhân và chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 31 vụ, 17 đối tượng.

Ngày 9/10, Thanh tra Chính phủ cho biết, trong quý III/2020, toàn ngành thanh tra đã triển khai 2.169 cuộc thanh tra hành chính và 59.639 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, kết quả phát hiện số tiền vi phạm 54.977 tỷ đồng;

Các cơ quan thanh tra đã kiến nghị thu hồi về Ngân sách nhà nước 18.575 tỷ đồng và 227 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 36.402 tỷ đồng, 1.741 ha đất. Đồng thời kiến nghị xử lý đối với trên 500 tập thể, cá nhân; ban hành 26.324 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1.208 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 31 vụ, 17 đối tượng.Cùng với những kết quả đạt được nêu trên, thông qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cơ quan hành chính nhà nước đã kiến nghị thu hồi về cho Nhà nước và trả lại công dân 17 tỷ đồng; 8 ha đất; trả lại quyền lợi cho 302 người, kiến nghị xử lý hành chính 120 người, chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 3 vụ.


Nguồn: Tiền phong -Video:THĐT- TH: THPL

Cùng chuyên mục