Sắp có nghị quyết Chính phủ để gỡ vướng các dự án chuyển về “siêu ủy ban”

Audio THPL
30-03-2020 08:17

(THPL) - Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình chủ trì cuộc họp cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về xử lý vướng mắc đối với một số dự án đầu tư của doanh nghiệp.

Chiều ngày 28.3, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã chủ trì cuộc họp cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về xử lý vướng mắc đối với một số dự án đầu tư của doanh nghiệp do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp làm đại diện chủ sở hữu.

Theo ông Vũ Đại Thắng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch -  Đầu tư, kết quả rà soát cho thấy, những vướng mắc không chỉ phát sinh trực tiếp từ các dự án mà còn tồn tại trong nhiều lĩnh vực như công tác sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, tái cơ cấu và phá sản doanh nghiệp, quy chế tài chính, người đại diện, thuế, xử lý nhà đất, giao đất, cho thuê đất…

Trên thực tế, Chính phủ, Thủ tướng đã và đang xem xét, chỉ đạo tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các hoạt động nêu trên của Uỷ ban quản lý vốn cũng như của các doanh nghiệp. Dự thảo nghị quyết không đưa ra các giải pháp xử lý toàn diện mà tập trung vào xử lý vướng mắc trong việc xác định thẩm quyền quyết định đầu tư, trình tự, thủ tục, phân định trách nhiệm giữa Uỷ ban quản lý vốn và các bộ, ngành đối với dự án đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư, hoàn thiện cơ chế chuyển giao quyền sở hữu đối với doanh nghiệp và giao kế hoạch đầu tư công.

Ngoài ra, luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, luật Đầu tư, luật Xây dựng… còn một số quy định thiếu cụ thể hoặc không thống nhất, dẫn đến vướng mắc trong quá trình thực hiện hoặc chuyển giao dự án cho Uỷ ban quản lý vốn.

TH: Thu Thảo


Nguồn: VOV

Cùng chuyên mục