Sắp trình QH dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam 350km/h

Audio THPL
12-02-2020 12:31 2,542

(THPL) - Mới đây, văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải về chủ trương xây dựng dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam. Phó Thủ tướng giao Hội đồng thẩm định nhà nước khẩn trương thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án theo đúng quy định pháp luật.

Trên cơ sở ý kiến của Hội đồng, Bộ Giao thông vận tải hoàn chỉnh dự thảo tờ trình của Ban Cán sự Đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị về chủ trương xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và tổng kết 10 năm thực hiện kết luận số 27 của Bộ Chính trị về chiến lược phát triển Giao thông vận tải đường sắt đến năm 2020, tầm nhìn 2050, báo cáo Thủ tướng trước ngày 1/5 tới.

Trước đó, Bộ Giao thông vận tải hoàn thành, trình Thủ tướng báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án. Sau đó, Thủ tướng quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước, đứng đầu là Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư. Hội đồng được thuê liên danh tư vấn trong và ngoài nước để bảo đảm độc lập, khách quan với tư vấn lập dự án.

Theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của Bộ Giao thông vận tải, dự án được đề xuất thực hiện theo phương án xây dựng mới tuyến đường sắt dài khoảng 1.559km chạy dọc hành lang Bắc - Nam, đi qua 20 địa phương, nối Hà Nội và TP.HCM.

Dự án dùng công nghệ đoàn tàu sử dụng động lực phân tán; công nghệ hệ thống thông tin tín hiệu, sử dụng công nghệ truyền tín hiệu điều khiển qua sóng vô tuyến, đóng đường sử dụng phân khu di động.

Dự kiến Chính phủ sẽ trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án này vào tháng 5 tới.


Nguồn: Vietnamnet.vn

Cùng chuyên mục