Sẽ sớm công bố Quy tắc Đạo đức kinh doanh Việt Nam

(THPL) - Đây là bước khởi đầu xây dựng hệ thống triết lý tư tưởng văn hóa kinh doanh Việt Nam, tiến tới xây dựng các công trình văn hóa doanh nhân Việt Nam.

Thứ sáu, 06/05/2022 21:53
Nguồn: TTXVN – Clip: VTV - TH: THPL