Sẽ trực tiếp kiểm tra một số địa phương có nhiều bản án hành chính chậm thi hành

(THPL) - Mới đây, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long vừa ký Quyết định ban hành Kế hoạch công tác thi hành án hành chính năm 2022. Trong đó, xác định rõ những nội dung sẽ thực hiện nhằm tiếp tục giúp Chính phủ triển khai có hiệu quả Luật Tố tụng hành chính năm 2015

Thứ hai, 14/02/2022 10:07
Nguồn: Pháp luật Việt Nam