Sinh viên Luật phải cân bằng giữa chuyên môn và ngoại ngữ trong giai đoạn hiện nay

(TVPL)- Trong bối cảnh hội nhập Quốc tế ở Việt Nam hiện nay, ngày càng nhiều doanh nghiệp, công ty, tập đoàn kinh tế nước ngoài vào đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam do đó việc sinh viên Luật thành thạo một hay vài ngoại ngữ là một yếu tố quan trọng.

Thứ hai, 24/10/2022 11:45
Nguồn: Tvphapluat