Sợ rủi ro pháp lý nhà đất, ngưng thanh toán tiền mua đất có bị mất tiền cọc?

(TVPL) – Trong giao dịch chuyển nhượng, mua bán nhà đất thì đa phần các bên đều lập thành hợp đồng đặt cọc như một biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của các bên đối với giao dịch đó, tuy nhiên, một số trường hợp sau khi đã đóng tiền cọc thì phát hiện nhà đất có vấn đề pháp lý nên không biết có tiếp tục đóng tiền cọc hay không!

Thứ năm, 08/12/2022 09:59
Nguồn: TVPL