Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh tiếp nhận hơn 1.000 hồ sơ qua Trung tâm hành chính công

17-10-2020 14:59

(THPL)- Trong 1.011 hồ sơ mà Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh tiếp nhận qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thì có tới 743 hồ sơ về lĩnh vực đất đai.

Theo thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường, trong 9 tháng đầu năm 2020, đơn vị này đã tiếp nhận 1.011 hồ sơ qua Trung tâm hành chính công tỉnh. Trong số này, có 493 hồ sơ thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.


Qua thống kê, hồ sơ về lĩnh vực đất đai chiếm số lượng nhiều nhất với 743 hồ sơ. Hiện tại, 445 hồ sơ đã giải quyết đúng hạn, 144 hồ sơ bổ sung, 12 hồ sơ trả không giải quyết, 142 hồ sơ đang trong thời hạn xử lý.

Được biết, tất cả các thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh đều được cung cấp ở mức độ 2 trở lên, hỗ trợ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 27 thủ tục hành chính, mức độ 4 đối với 12 thủ tục hành chính. 


Số lượng hồ sơ tiếp nhận và xử lý theo dịch vụ công trực tuyến tăng dần theo các năm. Cụ thể, năm 2017 tiếp nhận 448 hồ sơ, giải quyết 412 hồ sơ; năm 2018 tiếp nhận 930 hồ sơ, giải quyết 784 hồ sơ; năm 2019 tiếp nhận 886 hồ sơ, giải quyết 705 hồ sơ và 9 tháng đầu năm 2020 là 1.011 hồ sơ.


Nguồn: Báo Hà Tĩnh- TH: THPL

Cùng chuyên mục