(THPL) - Sở Y tế tự nhận thấy sai sót trong Luật Đấu thầu về việc chỉ định thầu, không tổ chức đấu thầu tập trung, như các công trình đã thực hiện nhưng chưa thanh quyết toán, nguồn vốn vẫn còn nguyên tại Kho bạc tỉnh Gia Lai.

Sở Y tế Gia Lai nhận sai vụ mời thầu để... hợp thức hóa

12-03-2019 08:38

Qua đó, Sở Y tế báo cáo tiến hành biện pháp khắc phục hủy cuộc thầu của dự án nêu trên, và tiến hành lại các thủ tục về lựa chọn nhà thầu, thực hiện gói thầu theo quy định pháp luật. Đồng thời, thành lập hội đồng xem xét, làm rõ sai phạm, trách nhiệm cá nhân để xảy ra sai phạm.

Sở Y tế Gia Lai nhận sai vụ mời thầu để... hợp thức hóa

Công trình vệ sinh tại Trạm Y tế xã Ia Glai (huyện Chư Sê, Gia Lai) đã cơ bản hoàn thành ảnh: T.L    

Từ báo cáo của Sở Y tế, UBND tỉnh Gia Lai có công văn yêu cầu Sở Y tế tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra sai phạm trong việc đầu tư xây mới, cải tạo 6 công trình cấp nước và nhà vệ sinh trạm y tế tại các xã: Ia Phang, Ia Ka và Hòa Phú, Ia Glai, Đắk Krong, Ia Hiao. Và báo cáo kết quả kiểm điểm về UBND tỉnh trước ngày 12/3.

Trước đó, chúng tôi có bài phản ánh về dự án công trình xây mới, cải tạo công trình cấp nước và vệ sinh tại 6 trạm y tế thuộc 5 huyện trên toàn tỉnh Gia Lai, trị giá gần 2 tỷ đồng được “mời thầu” sau khi các hạng mục dự án đã cơ bản hoàn thành, có dấu hiệu hợp thức hóa việc đã rồi, đi ngược lại tính cạnh tranh, công bằng của Luật Đấu thầu.

Nguồn: Tiền phong

Cùng chuyên mục