Sốt thị trường đổi tiền lẻ, tiền mới dịp Tết

(TVPL)- Theo Điều 12 và Điều 13 Chương 4 Thông tư 25/2013/TT-NHNN, ngày 02 tháng 12 năm 2013 quy định rõ chỉ có Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Kho bạc Nhà nước mới được phép thực hiện thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông cho các tổ chức, cá nhân.

Chủ nhật, 15/01/2023 15:41
Nguồn: https://server119.tvphapluat.com/s1/2023/THANG1/15/13T11.mp4