Sửa quy định hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

(THPL)- Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố và lấy ý kiến góp ý của nhân dân cho dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều, dự thảo của Nghị định số 86 quy định về hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

Thứ sáu, 17/09/2021 11:28
Nguồn: Sài Gòn Giải Phóng – Clip: VTV - TH: THPL