“Sức Sống Mới - Queen Lifestyles” từ các lãnh đạo nữ tại TP.HCM

(TVPL)-Một thông tin rất thú vị dành cho các doanh nghiệp, nhất là tại TPHCM. Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa TP. Hà Nội vừa trao quyết định thành lập và ra mắt Câu lạc bộ doanh nhân “Sức Sống Mới" (Queen Lifestyles). Xin chia sẻ thêm: Queen Lifestyles Club được thành lập với sứ mệnh “Kết nối – truyền cảm hứng và kế thừa”, tập hợp những doanh nghiệp có nữ lãnh đạo, là nơi khơi mở tư duy và sự sáng tạo trong cuộc sống.

Thứ bảy, 29/10/2022 13:31
Nguồn: TVPL