Tăng cường quan hệ hợp tác đặc biệt về pháp luật và tư pháp giữa Việt Nam với An-giê-ri

(TVPL) - Triển khai Kế hoạch đối ngoại của Bộ Tư pháp năm 2023 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp An-giê-ri đã ký năm 2010, Đoàn công tác của Bộ Tư pháp do Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc làm Trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại An-giê-ri từ ngày 13-15/9/2023. Mục đích của chuyến công tác là tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác đặc biệt về pháp luật và tư pháp, đặc biệt là nối lại các hoạt động hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp sau một thời gian bị ảnh hưởng bởi tác động của đại dịch Covid 19; tiến hành ký Chương trình hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp giai đoạn 2024-2025.

Thứ hai, 18/09/2023 08:52
Nguồn: Bộ Tư pháp - TH: TVPL