Tàu cứu nạn hàng hải Việt Nam cứu thuyền viên tàu Liberia bị tai nạn lao động trên biển

Audio THPL
13-06-2019 11:25