(THPL) - Chỉ với một cây số ba đường có tới 4 cửa hàng xăng dầu được cấp phép trên cùng một khu vực, mật độ quá dày, bố trí cửa hàng không phù hợp thực tế. Đã ảnh hưởng đến tình trạng kinh doanh của các doanh nghiệp xăng dầu trên địa bàn huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.