Thanh niên cả nước lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự từ ngày 25/2

(TVPL) - Từ ngày 25-2 đến hết ngày 27-2, thanh niên trên địa bàn cả nước sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, thể hiện trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với Tổ quốc. Theo kế hoạch, lễ giao nhận quân năm 2024 tại các địa phương sẽ diễn ra trong ba ngày từ ngày 25-2 đến hết ngày 27-2.

Thứ tư, 28/02/2024 15:34
Nguồn: Ngọc Tuấn - Thúy Loan - Lê Hoàn - Anh Như - TVPL