Thanh Thủy (Phú Thọ) khởi sắc nông thôn mới – Tiềm năng du lịch được đánh thức

20-10-2020 14:48 1,396

Những năm qua, trong quá trình tổ chức thực hiện chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội huyện Thanh Thủy, với những chủ trương đúng, trúng, phù hợp với từng giai đoạn phát triển nền kinh tế - xã hội. Đến nay huyện Thanh Thủy đã có những bước tiến vượt bậc; tốc độ tăng trưởng kinh tế năm sau cao hơn năm trước. Diện mạo đô thị và nông thôn thay đổi không ngừng; đời sống nhân dân được nâng lên. Từ một huyện nghèo nay đã dần trở thành một trong những huyện có kinh tế phát triển nhanh và bền vững...

Nguồn: Truyền hình pháp luật

Cùng chuyên mục