Thanh tra kết luận nhiều vi phạm ở Trường Đại học Luật TPHCM

Audio THPL
01-10-2019 08:25 1,032

(THPL) - Ngày 30/9, Chánh thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố kết luận thanh tra tại Đại học Luật TP HCM. Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo kết luận việc thu, chi và quản lý, sử dụng tiền học phí, tiền học lại của hệ vừa làm vừa học hơn 29 tỉ đồng trong các năm từ năm 2014-2017. Việc này thanh tra cho rằng chưa hạch toán phù hợp.

Kết luận nêu Trường Đại học Luật chưa thực hiện dứt điểm các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước đối với các khoản công nợ tồn đọng nhiều năm đối với số tiền hơn 29 tỉ đồng. Ngoài ra, khoản tiền chi hơn 3,4 tỉ đồng cho quản lý chung, chứng từ chưa đầy đủ rõ ràng, chưa đảm bảo cơ sở quyết toán.

Kết luận cũng cho rằng công tác quản lý quỹ tiền mặt tại trường chưa chặt chẽ, chưa kiểm kê, đối chiếu thường xuyên giữa kế toán quỹ tiền mặt và thủ quỹ. Việc thủ quỹ trường là bà Mai Quốc Thu Trang sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền từ các cá nhân, đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ dẫn đến nguy cơ mất an toàn quỹ và dư luận không tốt.

Tài khoản cá nhân bà Trang có 31 tỉ đồng. Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị nhà trường rà soát, đối chiếu sổ phụ do ngân hàng cung cấp, xác minh số lãi phát sinh từ số tiền do các đơn vị cá nhân gửi vào tài khoản cá nhân bà Mai Quốc Thu Trang trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để thu hồi, nộp vào quỹ trường.

Về việc tuyển sinh, đào tạo thạc sĩ, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng, thời điểm tổ chức học bổ sung kiến thức cho học viên đầu vào thạc sĩ sau khi kết thúc tuyển sinh là không đúng. Việc phối hợp với 14 đơn vị để tổ chức tuyển sinh, đào tạo thạc sĩ đối với 40 lớp ngoài trụ sở của trường chưa đúng quy định.

Việc liên kết đào tạo khi chưa được bộ cho phép, đặt lớp tại địa điểm không đúng quy định; việc tổ chức tuyển sinh, đào tạo để cấp bằng Đại học thứ hai hệ vừa làm vừa học khi chưa được phép của bộ... những việc này, nhà trường phải báo cáo Vụ Giáo dục Đại học trước ngày 30/11. Thanh tra Bộ cũng kết luận, việc xét đặc cách cho một số cán bộ của trường là sai.


Nguồn: Pháp luật Thành phố

Cùng chuyên mục