Thanh tra ra hàng loạt sai phạm tại mỏ than ở Bắc Giang

Audio THPL
07-11-2019 18:21 1,147

(THPL) - Liên quan đến phản ánh Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang nổ mìn khai thác than tại mỏ than Bố Hạ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh, tháng 9/2019, Thanh tra tỉnh Bắc Giang tiến hành thanh tra mỏ than này.

Thanh tra tỉnh Bắc Giang phát hiện Cty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang chưa đầu tư xây dựng và vận hành các công trình bảo vệ môi trường đầy đủ theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt.

Công ty này chưa hoàn thành đầu tư xây dựng 2 bãi thải và chưa đầu tư xây dựng đoạn đê chắn, rãnh nước, các hố lắng ở phía Tây Nam cạnh bãi thải 2. Đồng thời, chưa được cấp phép xả thải vào nguồn nước.

Việc công ty đổ thải tại khu vực bãi thải 1 còn để xảy ra tình trạng đất đá vượt qua bờ chắn rơi xuống lòng suối dưới chân bãi thải chưa được dọn dẹp, gây ảnh hưởng đến dòng chảy. Đối với việc chấp hành pháp luật về khai thác khoáng sản, công ty này chưa lưu trữ thông tin, dữ liệu theo dõi của hệ thống camera giám sát tại các kho chứa, nơi vận chuyển quặng nguyên khai ra khỏi mỏ theo quy định tại khoản 2, Điều 42, Nghị định số 158/2016 của Chính Phủ.

Thanh tra tỉnh Bắc Giang yêu cầu Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang hoàn thiện đầy đủ sổ sách, văn bản, chứng từ, văn bản… và lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các kho chứa, nơi vận chuyển quặng nguyên khai ra khỏi mỏ để theo dõi và lưu trữ đầy đủ thông tin liên quan theo quy định.

Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang còn nợ thuế và các khoản nộp ngân sách trong nhiều năm. Tính đến cuối năm 2018, tổng nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách khác hơn 6,8 tỷ đồng.


Nguồn: Tiền Phong

Cùng chuyên mục