Thanh tra thu hồi gần 14.600 tỉ đồng chậm đóng bảo hiểm xã hội

(TVPL)- Số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp phải tính lãi là 14.577 tỉ đồng. Việc chậm đóng diễn ra tương đối phổ biến ở tất cả các loại hình doanh nghiệp.

Thứ năm, 27/10/2022 15:55
Nguồn: Tvphapluat - Video: Nhân dân TV