Thanh tra thửa đất bán không qua đấu giá tại Quảng Nam

23-05-2019 10:46

(THPL) - UBND tỉnh Quảng Nam đã thành lập đoàn thanh tra việc giao đất có thu tiền sử dụng đất của UBND TP Tam Kỳ, đối với thửa đất hơn 1.260 m2 gồm lô A51 và A52 tại khu phố mới Tân Thạnh, phường Tân Thạnh cho Công ty TNHH Một thành viên đầu tư và phát triển Kỳ Hà - Chu Lai theo kết luận của Kiểm toán nhà nước.

 

Theo đó, đoàn thanh tra gồm sáu thành viên, do ông Trần Minh Thái, Chánh thanh tra tỉnh làm trưởng đoàn. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng phòng nghiệp vụ 4 Thanh tra tỉnh phó trưởng đoàn. Trong 20 ngày làm việc, đoàn sẽ làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan đến những sai phạm trong việc giao thửa đất trên.

Cuối tháng 4, Kiểm toán Nhà nước khu vực 3 có báo cáo kiểm toán về việc quản lý, sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2017 trên địa bàn Quảng Nam. Kết quả kiểm toán đã chỉ ra hàng loạt sai phạm. Trong đó, lô đất A51 và lô A52 không thông qua đấu giá, không ban hành quyết định giao đất, nhưng vẫn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... Kiểm toán yêu cầu UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức thanh tra, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan đến những sai phạm trên.

 Theo báo cáo, năm 2013 tỉnh Quảng Nam đã giao thửa đất này cho Công ty TNHH Một thành viên đầu tư và phát triển Kỳ Hà - Chu Lai có thu tiền. Tháng 5/2016, mặc dù thửa đất này chưa có quyết định giao đất, chưa được TP Tam Kỳ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công ty vẫn chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Ánh, ở TP Tam Kỳ.

 Sau đó, TP Tam Kỳ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một cá nhân khi chưa đủ điều kiện chuyển nhượng. Hiện người này đã xây dựng biệt thự hai tầng trên thửa đất.

 

TH – Thành Vinh

Nguồn: Tổng Hợp

Cùng chuyên mục