Thanh tra việc quản lý quỹ phát triển đất, nhà ở tại TP.HCM và Hà Nội

(TVPL)- Theo ông Bùi Ngọc Lam, đây là cuộc thanh tra được thực hiện theo kế hoạch của TTCP, Đoàn thanh tra thực hiện nghiêm túc quy chế của đoàn cũng như các quy định khác của pháp luật.

Thứ sáu, 11/11/2022 14:02
Nguồn: Tổng hợp - Video: THĐT, VTC