Thông cáo chung Đối thoại Chiến lược Việt Nam – Anh lần thứ 6

Ngày 5/1, tại Hà Nội, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng với Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương, ngài Nghị sĩ Mark Field đồng chủ trì Đối thoại chiến lược Việt Nam – Anh lần thứ 6. Sau phiên Đối thoại, hai bên đã ra thông cáo báo chí chung về kết quả Đối thoại chiến lược Việt Nam – Anh lần thứ 6. Đối thoại bắt nguồn từ quan hệ Đối tác chiến lược song phương được ký năm 2010.

Chủ nhật, 07/01/2018 16:44
Nguồn: Tổng hợp