Thông tin đáng chú ý về việc xử phạt và sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ

(TVPL)-Theo Nghị định số 135/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021của Chính phủ ban hành về việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính có nhiều điểm rất đáng lưu ý.

Thứ ba, 25/10/2022 17:50
Nguồn: Tvphapluat