Thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích

(THPL)- Theo Bộ Tài chính, để quản lý hiệu quả tài sản công, thời gian qua, đã thực hiện thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích, đối tượng, hết thời gian sử dụng theo quy định.

Thứ tư, 04/11/2020 18:58
Nguồn: Tài Chính- Video: VTC- TH: THPL