Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh: Sở Tư pháp Bình Định cần đề xuất sửa đổi, bổ sung những lĩnh vực liên quan tới quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp

(THPL)- Trong buổi làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Bình Định, Thứ trưởng Bộ Tư Pháp Đặng Hoàng Oanh đã đặt niềm tin vào đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh sẽ phát huy sức mạnh, đoàn kết, gắn bó, không ngừng sáng tạo, bồi đắp lòng yêu ngành, yêu nghề, khắc phục mọi khó khăn để làm tốt nhiệm vụ là “người gác cổng” về các vấn đề pháp lý cho hệ thống chính trị của tỉnh, cũng như xứng đáng với trò “cánh tay nối dài” của Bộ Tư pháp tại các địa phương.

Thứ sáu, 03/06/2022 19:36
Nguồn: Truyền hình Pháp luật