Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc tiếp nguyên Chủ tịch Tòa án Quốc tế về Luật Biển

(THPL)- Ngày 1/7, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc đã tiếp xã giao GS. Rüdiger Wolfrum, nguyên Chủ tịch Tòa án Quốc tế về Luật Biển, thành viên Viện Hàn lâm Khoa học tự nhiên Đức, Giám đốc danh dự viện Max Planck về Luật Công so sánh và Luật Quốc tế.

Thứ sáu, 01/07/2022 21:46
Nguồn: chinhphu.vn