Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh: Cải cách thể chế cần bám sát hơi thở của đời sống xã hội

(THPL)- Tại Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính khi Bộ Tư pháp vượt qua Ngân hàng Nhà nước để đứng đầu các bộ, ngành Trung ương về chỉ số cải cách hành chính năm 2021, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cho biết: Cải cách thể chế cần bám sát hơi thở của đời sống xã hội.

Thứ tư, 01/06/2022 18:25
Nguồn: Truyền Hình Pháp Luật