Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh: Tư pháp phải là người gác cổng cho Chính phủ về pháp luật

Audio THPL
09-01-2021 12:58 21,936

(THPL)- Tại hội nghị tổng kết công tác tư pháp 2020 và phương hướng nhiệm vụ giải pháp công tác năm 2021 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 8-1, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh nhấn mạnh: Tư pháp phải là người gác cổng cho Chính phủ về pháp luật.

Theo báo cáo, trong năm 2020, toàn ngành tư pháp Bà Rịa – Vũng Tàu đã thực hiện bảo đảm chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra trong năm 2020, đồng thời củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả chất lượng công tác. 

Mặt khác, công tác tuyên truyền đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra, các lĩnh vực hoà giải cơ sở, tủ sách pháp luật; ngày pháp luật; công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên thường xuyên được quan tâm thực hiện. 

Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính tiếp tục đem lại nhiều hiệu quả thiết thực, người dân ngày càng được phục vụ tốt hơn khi có yêu cầu về quốc tịch, lý lịch tư pháp và công chứng… tại Sở Tư pháp.

Bên cạnh những thành tựu vượt bậc, trong công tác ngành tư pháp Bà Rịa – Vũng Tàu còn không ít hạn chế, trong đó là sự quá tải về công việc của cán bộ công chức sở và lực lượng cán bộ pháp chế.

Tính đến cuối tháng 10/2020, tổng số công chức, viên chức, người lao động tính riêng Sở Tư pháp là 24 biên chế công chức hành chính và 05 hợp đồng lao động. 

Mặt khác, một số lĩnh vực như tuyên truyền, phổ biến pháp luật; xây dựng, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật đòi hỏi tính chuyên môn, nghiệp vụ cao trong khi đa số công chức làm công tác pháp chế của các cơ quan chuyên môn chưa có trình độ chuyên môn, vì vậy trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ còn nhiều lúng túng, hạn chế.

Ngành tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đưa ra nhiều giải pháp chủ yếu thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2021. 

Theo đó xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương, chương trình công tác thực hiện những nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Ưu tiên nguồn lực hoàn thiện thể chế liên quan đến tổ chức và hoạt động của ngành. Kịp thời đề xuất cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản nhằm tháo gỡ những quy định còn có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với thực tiễn trong các lĩnh vực quản lý của ngành.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương công tác; đổi mới tác phong, lề lối làm việc; xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, các vi phạm trong khi giải quyết yêu cầu của người dân, nhất là trong các lĩnh vực công chứng, đấu giá tài sản, hộ tịch, lý lịch tư pháp.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đánh giá: Toàn ngành thực hiện bảo đảm chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra trong năm 2020. Công tác xây dựng pháp luật tiếp tục được quan tâm, cơ bản đáp ứng yêu cầu về xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương. Đặc biệt công tác phổ biến giáo dục pháp luật được chú trọng, đã tham mưu UBND tỉnh triển khai đồng bộ 10 chương trình, đề án theo hướng dẫn của Trung ương, trong đó lĩnh vực hòa giải ở cơ sở là điểm sáng, số vụ việc hòa giải thành đạt tỉ lệ cao so với các tỉnh trong khu vực (trên 87%), góp phần giảm tải cho hoạt động của các cơ quan tố tụng.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh phát biểu: “Những kết quả nêu trên của công tác tư pháp Bà Rịa – Vũng Tàu đã đóng góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh, được Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Tư pháp ghi nhận. Năm 2020, Sở Tư pháp Bà Rịa – Vũng Tàu được đánh giá xếp hạng A, 01 tập thể và 03 cá nhân của sở vinh dự được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng bằng khen”. 

Về phương hướng hoạt động trong thời gian tới (năm 2021 cũng như cả giai đoạn 2021-2025), thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh phân tích: So với 5 năm trước đây, vị trí, vai trò của công tác tư pháp đã có sự thay đổi về nhận thức và chủ trương thực hiện. Cụ thể, năm 2020, ở cấp Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư có 06 Kết luận, Chỉ thị về các lĩnh vực liên quan đến công tác tư pháp; Chính phủ lần đầu tiên tổ chức hội nghị toàn quốc về xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật, trên cơ sở đó, Thủ tướng đã ban hành Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 về nâng cao chất lượng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật với 13 giải pháp hết sức cụ thể. 

Sở Tư pháp cần xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện 13 giải pháp mà Thủ tướng Chính phủ đã nêu rõ. Trong thực hiện, đề nghị Sở Tư pháp cần chủ động, sáng tạo, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình và quy định pháp luật để tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả. Căn cứ vào yêu cầu phát triển của tỉnh, Sở Tư pháp cần chủ động định hướng, phối hợp các sở, ngành chuyên môn tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND về ban hành Văn bản quy phạm pháp luật, nhất là các Nghị quyết của HĐND...

Vấn đề thứ nữa, theo thứ trưởng, đề nghị Sở Tư pháp quan tâm, tăng cường vai trò tham mưu những vấn đến vướng mắc, phức tạp, nhạy cảm trong thực thi, áp dụng pháp luật. Đồng thời có giải pháp huy động, phát huy vai trò của Đoàn Luật sư, Hội Luật gia tỉnh, để làm sao thực hiện tốt yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ: “Tư pháp phải là người gác cổng cho Chính phủ về pháp luật”.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tuấn trân trọng cảm ơn và tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tư pháp và sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành để triển khai thực hiện các giải pháp tổng thể trong thời gian tới.


Nguồn: Truyền hình Pháp luật

Cùng chuyên mục