Thủ tục biên phòng điện tử trong cấp thị thực

(THPL) - Thủ tục biên phòng điện tử trong cấp thị thực tại cửa khẩu qua Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử được quy định cụ thể tại Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ sáu, 05/04/2019 08:05
Nguồn: Báo Chính Phủ