Thủ tục cấp giấy khai sinh điện tử có mã QR

(TVPL)- Hiện nay, giấy khai sinh có hai hình thức thể hiện là giấy khai sinh bản giấy và giấy khai sinh điện tử. Đối với sử dụng giấy khai sinh điện tử, người dân chỉ cần cung cấp mã QR để “quét” thông tin đăng ký khai sinh. Vậy thủ tục cấp giấy khai sinh điện tử có mã QR thực hiện như thế nào?

Thứ tư, 24/05/2023 14:25
Nguồn: TVPL