Thủ tướng: Nghiên cứu nới room tín dụng một cách hợp lý; miễn, giảm phí, lệ phí cho doanh nghiệp

(TVPL)-Miễn, giảm phí, lệ phí cho doanh nghiệp. Nghiên cứu việc nới room tín dụng hợp lý để vừa bảo đảm an toàn hệ thống, ổn định vĩ mô, vừa thúc đẩy tăng trưởng. Cùng với việc giải quyết vấn đề vốn cho doanh nghiệp thì điều hành chính sách phải làm sao để đồng tiền đưa ra đúng, trúng vào động lực tăng trưởng.

Thứ sáu, 18/11/2022 16:07
Nguồn: Tổng hợp