Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tham vấn các chuyên gia, nhà khoa học, ý kiến của các đối tượng chịu tác động trong xây dựng pháp luật

(TVPL)- Chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 11 để xem xét, cho ý kiến đối với đề nghị xây dựng Luật Di sản văn hóa (sửa đổi), xây dựng Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành cần tham vấn các chuyên gia, nhà khoa học, lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động.

Thứ bảy, 26/11/2022 11:02
Nguồn: Quốc hội TV