(THPL) - Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng chủ động rà soát việc quy hoạch bố trí công trình quốc phòng và khu quân sự và giải quyết dứt điểm các vụ việc tranh chấp, vi phạm liên quan đất quốc phòng, song đó, xử lý nghiêm những sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng.

Thủ tướng: Xử lý nghiêm sai phạm trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng

15-03-2019 07:39

Tại hội nghị Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, công tác phân loại, xây dựng hồ sơ quản lý công trình quốc phòng và khu quân sự được tiến hành chặt chẽ đối với từng loại công trình. Hằng năm, các địa phương, đơn vị đều tổng hợp báo cáo, định kỳ tiến hành tổng kiểm kê và báo cáo đúng quy định của Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Thủ tướng nhìn nhận, Bộ Quốc phòng, hệ thống cơ quan quân sự đã thực hiện tốt nhiệm vụ giúp Chính phủ, chính quyền các cấp thống nhất quản lý nhà nước trong công tác xây dựng, bảo vệ hệ thống công trình quốc phòng và khu quân sự. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các công trình quốc phòng và khu quân sự.

Thủ tướng: Xử lý nghiêm sai phạm trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN    

Bên cạnh đó, Pháp lệnh được ban hành đã 24 năm, nhiều nội dung đã bộc lộ những  hạn chế, bất cập, chưa kịp thời thể chế hóa đầy đủ quan điểm, chủ trương của Đảng, không phù hợp với nội dung một số luật mới được ban hành. Việc phân loại, xác định khu vực cấm, khu vực bảo vệ, vành đai an toàn công trình quốc phòng và khu quân sự còn thiếu nhất quán, chưa đồng bộ, không phù hợp với thực tiễn hiện nay, chưa thống nhất với một số văn bản quy phạm pháp luật khác, khó áp dụng trên thực tế.

Thủ tướng nêu rõ: Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Tình hình thế giới và khu vực sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, về kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh của các quốc gia, đặc biệt là các nước đang phát triển như Việt Nam. Từ đó, Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng cùng các bộ, ban, ngành, địa phương cần nghiêm túc xem xét, rút kinh nghiệm và khẩn trương có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục hiệu quả những tồn tại, hạn chế trong thực hiện Pháp lệnh hiện nay.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Quốc phòng, các cấp, các ngành, đặc biệt là các địa phương, cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, công chức, viên chức kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn những hành vi xâm hại công trình quốc phòng, khu quân sự.

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

Cùng chuyên mục