Thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ và trẻ em gái

(TVPL)- Nhiều thập kỷ qua, công cuộc đấu tranh cho bình đẳng giới trên thế giới cũng như tại Việt Nam đã có nhiều tiến bộ. Phụ nữ có rất nhiều cơ hội để khẳng định bản thân, được tham gia vào nhiều vị trí lãnh đạo, có những đóng góp to lớn trong chính trị, kinh tế, xã hội, gia đình và cộng đồng. Tuy nhiên hiện nay, tình trạng "trọng nam, khinh nữ" vẫn còn tồn tại, khiến cho nhận thức về vai trò của phụ nữ bình đẳng giới còn hạn chế.

Thứ năm, 20/10/2022 15:52
Nguồn: TTXVN- TH: TVphapluat